Other projects

Hermane is the creator of Zensacional, a musical production of 20 musicians and singers, performing on the Costa del Sol (more info here). He has been composing and playing for diverse projects such as an opera-project in Hungary  in the late nineties and a charity project for refugees from Darfur mid 2000´s. Here are a few examples:

Otros proyectos

Hermane es el creador  de Zensacional, una producción con 20 músicos y cantantes con conciertos por la Costa del Sol. (más info aqui). También lleva muchos años componiendo para proyectos tan diversos como unopera en Hungría a finales de los años 90 y un proyecto para refugiados de Darfur a principios de siglo. Aqui unos ejemplos:

Andere projecten 

Hermane is de bedenker en producer van Zensacional, een theater productie met 20 muzikanten en zangers die in zuid Spanje optreden (meer info hier). Hij heeft al sinds jaar en dag gecomponeerd voor uiteenlopende projecten zoals een opera in Hongarije eind jaren negentig en voor vluchtelingen uit Darfur begin deze eeuw. Een paar voorbeelden:

Artist info